Porseleinhoen gevangen voor onderzoek.

Zenderonderzoek in de Friese ‘Wâlden’

Op 22 maart 2016 vindt de Sovon/FFF-voorjaarsbijeenkomst plaats, in Hotel Oostergoo, Nieuwe Kade 1 te Grou. Het thema: Zenderonderzoek in de ‘Wâlden’

Ditmaal staat de avond in het teken van zenderonderzoek in eigen provincie. In de ‘Noardlike Fryske Wâlden’ om precies te zijn. Daar doen medewerkers van Altenburg & Wymenga (A&W) interessant onderzoek naar Gekraagde Roodstaarten en Porseleinhoenen.

De Gekraagde Roodstaarten vliegen met hun geolocators naar Afrika en weer terug en dat geeft informatie over timing, gebiedsgebruik en wanneer Gekraagde Roodstaarten het best te tellen zijn. Marten Sikkema zal alles over het onderzoek aan ‘readsturtsjes’ uit de doeken doen. Zijn collega Ron van der Hut nam ondertussen het Porseleinhoen in Het Houtwiel flink onder de loep. Hij ving er ook enkele en zenderde deze, filmde sommige en peilde de vogels vele avonden lang. Dat leverde veel nieuwe kennis op over de activiteit van Porseleinhoenen, hun favoriete habitat en wanneer de vogel het beste te inventariseren is. Kortom, opnieuw prachtig, waardevol onderzoek uit eigen omgeving, wat ons nieuwe inzichten biedt in Gekraagde Roodstaart en Porseleinhoen.

Zaal open + koffie: 19:30 uur. Aanvang programma: 20:00 uur. Zie pdf voor meer informatie.

Organisatie: Romke Kleefstra (romke.kleefstra@sovon.nl)