Lastig te zien, zijn gehoemp is echter onmiskenbaar | Foto: Harvey van Diek

Zeldzame soorten en kolonievogels in Gelderland in 2017

Het jaar 2017 ligt alweer enige maanden achter ons. Daarnaast klopt het broedvogelseizoen 2018 zo langzamerhand al op de deur, ook al doen de bittere temperaturen buiten iets anders vermoeden. Vanwege diverse mindere privéomstandigheden is een terugblik op de broedvogels in 2017 in het district Grote Rivieren de afgelopen maanden er niet van gekomen. Toch wil ik jullie dit niet onthouden. Voor nu dan ook even een uitgebreide terugblik op 2017.

Door: Matthias Koster, districtscoördinator D13, Grote Rivieren

 

Grote Karekiet & Roerdomp

Twee van de pareltjes in D13 zijn toch wel de Grote Karekiet en Roerdomp. De Gelderse Poort draagt een groot aandeel bij aan de jaarlijkse territoria in D13. Zoals ik in een eerder publicatie vermeldde moet het hanteren van een meer natuurlijk waterpeil in het Rijnstrangengebied de ontwikkeling van gezond riet stimuleren en zal dit hoogstwaarschijnlijk ook een positief effect gaan hebben op soorten als Roerdomp en Grote Karekiet. Soorten die gezond en overjarig riet prefereren. Het aantal territoria aan Roerdompen in 2017 bleef steken op slechts 4 territoria. Dit in tegenstelling tot de voorgaande jaren (2011-2016) waar het aantal territoria schommelde tussen 5-6 territoria. Daarentegen bleef het aantal territoria Grote Karekiet stabiel met de voorgaande 2 jaar met 10 territoria in het gehele district. Het merendeel van het aantal territoria is afkomstig uit het Rijnstrangengebied. Het aantal blijf hier redelijk stabiel met 8 territoria in vergelijking met de voorgaande jaren (7-10 territoria). De overige 2 territoria zijn afkomstig uit Waterrijk Oost . Een gebied met veel potentie voor moeras- en rietvogels vanwege de grote oppervlak van een helofytenfilter. Alle territoria komen dus dit jaar uit de omgeving Arnhem. Uit de gebieden waar de voorgaande jaren territoria Grote Karekiet afkomstig waren (Wageningse Bovenpolder, Ooijpolder, Koppenwaard (Lathum)), zijn in 2017 geen meldingen bekend.

Verder lezen

Lees het volledige overzicht van de zeldzame soorten en kolonievogels in 2017 in Gelderland in de pdf.