Middelste Bonte Specht. Foto: Harvey van Diek

Zeldzame Broedvogels in Noord-Holland in 2013

Het broedseizoen van 2014 staat al in de startblokken. Een mooi moment dus voor een overzicht van broedseizoen van zeldzame broedvogels in 2013.

Door Patrick Y. Bergkamp, districtscoördinator D1 & D8 Noord-Holland

De meeste gegevens zijn binnen, maar mochten er nog hiaten zijn dan horen we dat uiteraard graag. De koloniebroeders komen in de volgende nieuwsbrief aan bod, met uitzondering van de Blauwe Reiger die hier ook besproken wordt.
Het broedseizoen 2013 kende een aantal hoogtepunten, waaronder een tweetal territoriale Middelste Bonte Spechten en een Orpheusspotvogel, die zelfs gezeldschap kreeg. Andere bijzonderheden waren een territoriale Iberische Tiftjaf en Kleine Vliegenvanger. Maar er waren ook dieptepunten, zoals de gestage afname van Velduil en Bontbekplevier. Lees hier het volledige overzicht.

Contact

Patrick Y. Bergkamp, lsb.noordhollandnoord@sovon.nl of lsb.noordhollandzuid@sovon.nl