Een goed jaar voor Steltkluten. Foto: Harvey van Diek

Zeldzame broedvogels in 2016

Traditioneel staat er in het vierde nummer van Sovon-Nieuws het (voorlopige) jaaroverzicht van zeldzame broedvogels in Nederland. Zo ook dit jaar.

En het was weer een bijzonder jaar - net als alle jaren trouwens. Niet alleen vanwege de mediagenieke Visarenden die voor het eerst jongen zagen uitvliegen, of vanwege het trieste nieuws dat de Kuifleeuwerik nu wel uitgestorven lijkt. Er is veel meer te melden, waaronder broedgevallen van beide wouwensoorten, een fraai aantal Steltkluten, exploderende Cetti's Zangers en meer.

Enfin, lees zelf dit artikel.
En word lid van Sovon, dan krijg je het blad viermaal per jaar thuisgestuurd. Er staat nog veel meer in...