Foto: Peter Eekelder

Zeeuwse Vogelaarsavond

Maandag 29 februari organiseert het Zeeuws Vogelaars Overleg in de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg een avond voor alle Zeeuwse Vogelaars.

Er zijn lezingen over de resultaten van het Atlasproject, stadvogeltellingen en trends in watervogels, alles op Zeeuwse schaal. Verder kijken we naar de toekomst van de Deltawateren en sluiten we af met  een overzicht in woord en beeld van Zeeuwse zeldzaamheden in 2015. Met recht een gevarieerd programma dus! Vanaf 19:00 ben je welkom, om 19:30 start het programma.  Zorg dat je erbij bent!

Programma:

19:00 - 19:30. Inloop met gratis koffie/thee.

19:30 - 19:35. Opening door de avondvoorzitter Wouter van Zandbrink.

19:35 - 20:00. Opmerkelijke Zeeuwse zaken in de nieuwe Vogelatlas (Jan Willem Vergeer).

20:00 - 20:20. MUS-project Sovon (Jan Schoppers).

20:20 - 20:50. Pauze. Drankjes voor eigen rekening.

20:50 - 21:20. Trends watervogels in het Deltagebied (Floor Arts).

21:20 - 21:30. Toekomstvisie deltawateren (Coalitie Delta Natuurlijk)

21:30 - 22:00. Zeldzame en schaarse vogels in Zeeland in 2015 (Corstiaan Beeke).