Rapport Watervogels in Nederland 2015/2016

Zachte winters en veel watervogels

Het nieuwe watervogelrapport is uit! Uit de gepresenteerde aantallen blijkt dat Nederland een ideaal land blijft om als watervogel te overwinteren. Midden in de winter tellen vrijwilligers tegenwoordig ruim 5,5 miljoen watervogels.

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen?

·       Noordelijke overwinteraars komen steeds minder voor.

·       Zuidwestelijke overwinteraars nemen juist toe.

·       Groei van ganzenaantallen stagneert.

Direct naar het rapport

 

Noordelijke overwinteraars komen steeds minder voor

Als gevolg van de steeds hogere wintertemperaturen in Noordwest-Europa besluiten sommige vogelsoorten vaker om ten noorden en oosten van Nederland te overwinteren. Eendensoorten als Grote Zaagbek, Nonnetje en Brilduiker worden bijvoorbeeld steeds minder geteld in ons land.

Zuidwestelijke overwinteraars nemen juist toe

Sommige soorten waarvan het zwaartepunt van de winterverspreiding ten zuiden van ons land ligt, kiezen met toenemende aantallen om in Nederland te overwinteren. De Grote Zilverreiger en Lepelaar zijn daar duidelijke voorbeelden van, evenals de Slobeend. 

Ganzenaantallen stagneren

In 2015/2016, het meest recent uitgewerkte seizoen, waren naar schatting maximaal 2,3 miljoen ganzen aanwezig. Hun aantallen stijgen de laatste winters niet meer. Sinds 2010/2011 is de groei gestagneerd. De vier algemeenste overwinteraars, Kolgans, Brandgans, Grauwe Gans en Toendrarietgans, laten sindsdien geen verdere toename meer zien.  

Cijfers dankzij grote inzet vrijwilligers

Ruim 2200 vrijwilligers tellen iedere winter mee om de ontwikkelingen van watervogels te volgen. Ze doen dit op een gestructureerde manier in eigen telgebieden. Wat al dit telwerk oplevert is te lezen in het nieuwe watervogelrapport.

Heb je interesse om mee te helpen met de watervogeltellingen? Dan vind je hier meer informatie.

Rapport niet ontvangen of teveel brieven gekregen?

Waarnemers die een bijdrage hebben geleverd aan de watervogelprojecten in 2015/16 hebben het rapport thuisgestuurd gekregen. Is dat niet het geval of heeft u meerdere aanbiedingsbrieven bij uw exemplaar aangetroffen, laat het ons dan a.u.b. even weten. Het blijkt dat bij de verzending soms twee geadresseerde brieven bij een rapport ingesloten zijn, waardoor een aantal waarnemers hun exemplaar misgelopen is.

Een mailtje naar info@sovon.nl helpt ons dit ongemak recht te zetten, dus graag!