Waterhoen. Foto: Ran Schols

Zachte winter gunstig voor standvogels?

Het was tot nu toe een erg zachte winter - al kregen ze in Groningen nog een veeg uit de winterse pan. Gunstig voor broedvogels die in ons land overwinteren?

Vermoedelijk wel, althans voor heel wat soorten. Er zijn immers de nodige broedvogels die na een lange reeks van (tamelijk) zachte winters rond 2008-2009 piekaantallen bereikten. En die vervolgens een flinke veer moesten laten na enkele wat koudere winters (en nee, we spreken niet van 'strenge' winters want dat waren het niet).

Extreem was dat bij soorten als Kleine Zilverreiger, IJsvogel, Grote Gele Kwikstaart en Graszanger, waarvan de aantallen met 50-90% kelderden na die topjaren. Maar ook Blauwe Reiger, Waterhoen en Winterkoning kregen klappen, met afnames van 25% of meer. Bij het Waterhoen sloten die aan op een toch al neergaande tendens, waardoor de huidige aantallen de laagste zijn in dertig jaar tijd. Opmerkelijk genoeg hadden de wat koudere winters weinig tot geen effect op soorten als Roerdomp en Cetti's Zanger, die we toch ook als vorstgevoelig beschouwen.

Als er geen venijnig slothoofdstuk aan de huidige winter komt, zouden veel standvogels herstel moeten vertonen. De broedvogeltellers staan al te trappelen om te controleren of dat klopt.