Wulpen in ganzen- en zwanengebieden

De aantallen Wulpen nemen op Europees niveau af. Binnen het Meetnet Watervogels wordt de soort in Nederland buiten het broedseizoen goed gevolgd in de kustgebieden en binnenlandse wetlands, maar hoe zit het eigenlijk met de aantallen in boerenland?

Jaar van de Wulp

Het is het Jaar van de Wulp en in het kader daarvan riep Sovon alle tellers op om gedurende het jaar 2019 ook buiten de reguliere monitoringgebieden Wulpen te tellen. Het gaat dan om de gebieden waar Sovon-tellers ganzen en zwanen tellen (GZ-gebieden), doorgaans boerenland. Dat is bepaald geen sinecure, want vindt ze maar eens. De aantallen op binnenlandse slaapplaatsen zijn al niet dik, overdag in weilanden zijn ze nog dunner gezaaid en dan staat er ook nog zo’n dik pak gras. Het gros verblijft nu eenmaal in de zoute kustwateren van Waddenzee en Zoute Delta.

Tellingen in september

Van de circa 150.000 Wulpen die we in september tellen zitten er maar een 2000 in de ‘zoete’ monitoringgebieden (excl. GZ-gebieden). In de wintermaanden verandert die verdeling wel lichtelijk, want dan nemen de Wulpen in zoute gebieden af en die in zoete toe. Ook in het boerenland laten ze zich dan meer zien. De laatste maal dat we Binnenlandse Steltlopertellingen organiseerden in 2014, waarbij volop aandacht uitgaat naar Goudplevier, Kievit én Wulp, zaten er in oktober/november rond de 170.000 Wulpen in Nederland. Daarvan zat 5-10% in boerenland buiten de reguliere zoete en zoute monitoringgebieden, ofwel grotendeels in GZ-gebieden.

Blijf letten op Wulpen

In de maandelijkse watervogelnieuwsbrief van oktober staat een eerste indruk van de aantallen in de GZ-gebieden en waar dan de grootste aantallen zaten. Het afgelopen telweekend laat nu al wat mooie binnenlandse concentraties zien, zoals bij Polder Zeevang bij Edam NH (9475), Putterpolder bij Nijkerk Gld (381) en Tzum-Winsum Fr (238). De komende maanden zullen de Wulpen nog wat talrijker zijn in het binnenland. Reden te meer om de komende ganzen- en zwanentellingen nog even extra op Wulpen te letten en ze in te tekenen!