Slaapplaats bij Bergerden. Foto: Koos Dansen

Wulpen, er kan nog meer bij

Tot en met dit weekend vindt de eerste slaapplaatstelling van Wulpen voor het winterhalfjaar plaats. Via deze telling willen we een goede indruk krijgen van de aantallen Wulpen. Ken je zo'n slaapplaats in de buurt? Tel mee en help mee aan de monitoring in belangrijke natuurgebieden.

Afgelopen weekend gingen al wat tellers op pad om Wulpen op een slaapplaats te tellen. Maar er kan nog meer bij! De grootste slaapplaats die tot nu toe werd ingevoerd dit weekend ligt in de uiterwaarden bij Everdingen; daar slapen zeker 1100 exemplaren. Wulpen zijn vrij kieskeurig in de keuze van hun slaapplek; ze houden van ondiep water op plekken die niet verstoringsgevoelig zijn. Denk aan uiterwaarden, plas-drasgebiedjes, grind- en zandgaten. Overigens zijn er ook slaapplaatsen waarbij ze op de droge oever blijven staan.

Waar draag je aan bij?

We focussen op Natura-2000-gebieden die mede zijn aangewezen vanwege de slaapplaats van Wulpen. Deze gebieden zie je in dit overzicht. Maar natuurlijk zijn tellingen uit heel Nederland meer dan welkom. Met deze tellingen krijgen we een goede indruk van de verspreiding van de slaapplaatsen en wordt gekeken hoe belangrijk aangewezen Natura-2000-gebieden nu echt zijn voor de soort.