Rode Wouw, Foto: Harvey van Diek

Wouwen deden het goed in 2014

Rode Wouw en Zwarte Wouw zijn zeldzame broedvogels in ons land. In 2014 kenden ze een relatief goed jaar.

Rode Wouw
De Rode Wouw leek zich enkele decennia geleden als jaarlijkse broedvogel te vestigen. Dat vonden we niet eens  zo vreemd. Net over de grens huist een behoorlijke populatie in Duitsland en België. In de Nederlandse vestiging kwam echter weinig schot. Rond de eeuwwisseling leek het zelfs bijna weer gedaan met de vestiging.
Recent zijn er echter weer enkele broedgevallen geconstateerd. In 2014 ging het om minstens twee nesten. Van de broedgevallen sinds 2010, allemaal in het oosten van het land, mislukten er drie en waren er even veel succesvol. 

Zwarte Wouw
Vanaf 2009 nestelen er ook jaarlijks Zwarte Wouwen in ons land. Ze lijken zich heel langzaam uit te breiden en ook vaste broedplaatsen te krijgen, in tegenstelling tot de eenmalige broedpogingen van Rode Wouwen. In 2014 ging het om vier nesten, waarvan er drie uitvliegende jongen opleverden. In de provincies Noord-Brabant en Overijssel kwamen beide wouwensoorten tot broeden.

Andere soorten
Ook enkele uilen deden het goed in 2014. Het aantal van 80-100 paar Velduilen, profiterend van lokale muizenexplosies, was de afgelopen 20 jaar nooit meer gehaald. Het aantal van ca. 20 paar Oehoes is een record voor ons land, waarbij intensief zoekwerk door specialisten zeker meespeelt.
Dit en meer valt te lezen in een uitgebreid artikel over zeldzame broedvogels in de volgende Sovon-Nieuws. Die verschijnt binnen enkele weken.