Workshop Vogels en terreinbeheer: Van waarneming tot beheer

Vogelgegevens en kennis zijn essentieel voor goede resultaten voor vogels in het terreinbeheer. Maar wat heeft u als beheerder nodig? En wat is er eigenlijk beschikbaar? Hoe kunt u dat toepassen? Welke kennis ontbreekt?

We nodigen u van harte uit om op woensdagmiddag 9 oktober in vier interactieve workshops met ons en met elkaar van gedachten te wisselen over knelpunten en vragen op het gebied van vogels en terreinbeheer.

U kunt zich tot 7 oktober aanmelden via de webshop. De kosten bedragen €50,-.

Bij aanmelding kunt u aangeven welke workshops u wilt bijwonen en tevens een vraag, discussiepunt, of stelling meegeven!

Meer informatie