Midelste Bonte Specht, Sint Janssteen. Foto: Marcel Klootwijk

Wordt 2014 een goed jaar voor de Kleine Zilverreiger in Zeeland?

2014 starte met een waarneming van een flinke groep Kleine Zilverreigers bij Borssele. Een voorbode van een goed broedseizoen?

Door Marcel Klootwijk, DC Zeeland

Gunstige winter tot nu toe voor reigers

Op 2 januari zag ik een groep van 65 (!) Kleine Zilverreigers bij de kerncentrale van Borssele. Nu is het niet vreemd dat daar een grote groep verblijft, maar 65 is volgens mij een nieuw record. De vraag is, waar komen al deze zilverreigers dan vandaan? Het zijn niet alleen onze broedvogels, want in 2013 kwamen er maar 6 paar tot broeden in Zeeland. Waarschijnlijk komen ze dus uit omringende landen. De winter van 2014 lijkt een zachte te worden, en dat is goed nieuws voor de reigers. Hopelijk gaan de aantallen van de Kleine Zilverreiger en Blauwe reiger (220 paar in 2013) dan eindelijk weer eens stijgen!

Middelste Bonte Specht nieuw hoogtepunt?

Vorig jaar waren de hoogtepunten de aanwinst van de Kuifaalscholver als nieuwe broedvogel voor Nederland en een territoriale Nachtzwaluw op Walcheren. Dit jaar ziet het er naar uit dat aanwinst van de Middelste Bonte Specht in Zeeland een nieuw hoogtepunt gaat worden!!

Tot slot wil ik iedereen een fijn teljaar toewensen met alle tellingen, van midwintertelling tot de vogelatlas en BMP-plots tot de huiszwaluwkolonies. Ook hartelijk dank voor jullie inzet in 2013. Zonder jullie tellers hadden wij nooit zo’n mooi en compleet overzicht kunnen krijgen. Hulde!!

Contact

Marcel Klootwijk, lsb.zeeland@sovon.nl