Zwarte Zee-eenden. Foto: Mark Newsome (trektellen.nl)

Wolken Zwarte Zee-eenden

Al vanaf december 2015 worden er voor de kust bij Camperduin NH massa's Zwarte Zee-eenden gezien. De huidige aantallen zijn verbijsterend.

Op 29 maart zagen de trektellers een stroom van ruim 217.000 Zwarte Zee-eenden naar zuid vliegen, en nog eens bijna 2200 naar noord. Voor Nederlandse begrippen een waanzinnig aantal. Bij supergoede tellingen in andere jaren werd nog niet de helft gehaald volgens de database van trektellen.nl.

Lokale verplaatsingen

Het gaat, zoals gebruikelijk bij hoge aantallen Zwarte Zee-eenden, niet om echte trek maar om lokale verplaatsingen. De vogels verplaatsen zich regelmatig tussen voedsel- en rustgebieden, corrigeren voor verdrifting (wanneer ze op de stroming zijn meegedreven) of worden verstoord door passerende schepen. Dat er enorme aantallen aanwezig moeten zijn, is wel duidelijk!

Voedselsituatie bepalend

Eerdere voorbeelden geven aan hoe bepalend het voedsel is. In de eerste helft van 2014 verbleven voor de zuidwestelijke kust van Texel tot 20.000 Zwarte Zee-eenden; een aantal dat werd vastgesteld bij een simultaantelling vanaf vier trektelposten op 29 april. Ze bleken te profiteren van een goede broedval van Amerikaanse Zwaardscheden. Dat hing weer samen met effecten van zandsuppletie voor de Texelse kust. Een uitgebreide analyse door Mardik Leopold en andere onderzoekers is hier te vinden. Speelt de 'zandmotor' bij Camperduin een hoofdrol in het talrijke optreden van Zwarte Zee-eenden dit voorjaar?