Wim Ruitenbeek overleden

Afgelopen zaterdag is Wim Ruitenbeek thuis overleden,71 jaar oud. Hij was al geruime tijd ernstig ziek.

Hij heeft veel voor Sovon betekend. Zo heeft hij twee termijnen in de ledenraad gezeten. Bij de aanloop van de Vogelatlas meldde hij zich direct, samen met Kees, aan om atlas-districtcoördinator voor de beide Noord-Hollandse districten te worden. Helaas moest hij bedanken voor deze functie, omdat hij door zijn ziekte niet zeker was of hij deze taak wel zou kunnen volbrengen. Dat was Wim ten voeten uit: je doet iets goed of je doet het niet.
Hij was in Noord-Holland een echte spin in het vogelweb. Hij was bijvoorbeeld medeoprichter en jarenlange voorzitter van de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland (SVN), stond aan de wieg van het vogeltijdschrift de Graspieper en stond aan de wieg van de opvolger daarvan, Tussen Duin en Dijk. Hij was van beide tijdschriften eindredacteur.
Verder heeft o.a. hij een belangrijke rol gespeeld bij het ‘Weidevogelboekje van de SVN’ uit 1982 en de beide Noord-Hollandse broedvogelatlassen van de SVN, die in 1990 en 2010 uitkwamen.

Kees Scharringa, Frank Visbeen & Piet Zomerdijk