Foto: Rob Elfring

West-Brabantse Wulpen bekeken

John Frijters nam dit voorjaar de tijd om eens in het voorkomen van de Wulp in West-Brabant te duiken. De aanleiding daarvoor was het Jaar van de Wulp. In een gedegen overzicht heeft hij allerlei telwerk helder op een rij gezet, voorzien van mooie foto's. Bekijk hier het rapport (5 Mb).

De zuidgrens van West-Brabant blijkt de meeste broedende Wulpen te herbergen. In kleinere aantallen komen ze ondermeer in de streek Altena en de Noordwaard voor als broedvogel en lijken daar zelfs iets toe te nemen. Maar niet altijd wijzen jodelende Wulpen op broeden, zo schrijft Frijters. Hij vermoedt dat het beeld in sommige regio's daardoor wat te flatteus is.

Slaapplaatsen 

Voor de noordkant van het beschreven gebied werkte bij de watervogeltellingen uit. Daarnaast bekeek Frijters welke slaapplaatsen er bekend zijn. Wat betreft dat laatste valt er nog veel te winnen! Sommige slaapplaatsen staan wel op waarneming.nl, maar zijn niet bekend bij Sovon. Daardoor is onduidelijk wat de contekst van een getal is en blijft de vraag staan of er goed geteld is. Vandaar de oproep aan het einde: voer slaapplaatsgegevens (ook) in bij het meetnet Slaapplaatsen.