Foto: Harvey van Diek

Wespendieven...voor de bikkels

Warme dagen in juli...veel vogelaars mijden de bossen, want "daar is toch niets te zien nu". Maar anderen trekken er juist naartoe.

Want om Wespendieven te inventariseren is juli en begin augustus een prima tijd. Broedvogels hebben jongen en maken voedselvluchten, en laten zich daarmee onderscheiden van vogels die niet tot broeden gekomen of mislukt zijn (bij Wespendief een behoorlijk aandeel van de populatie).

Eigenlijk is deze soort als broedvogel alleen te tellen door systematisch nesten te lokaliseren. Dat gebeurt door langdurige observatie vanuit hoger gelegen punten met veel uitzicht. Pas na kruispeiling van met voedsel slepende vogels (prooi is trouwens vaak lastig te zien) is de nestlocatie vast te stellen. Het nest opzoeken blijkt dan doorgaans nog een hele klus! Kijk nog eens hier bij de Telrichtlijnen.

Warmte, muggen, bramen...je moet er wat voor over hebben. Maar de beloning is geweldig, want de Wespendief is een van onze mooiste en meest geheimzinnige vogels. Een soort waarvan de kennis nog dagelijks toeneemt en bovendien een roofvogel die in grote delen van Europa in aantal afneemt.