Wespendief, fraaie lichte tijger, goed te onderscheiden van andere individuen. Foto: Ran Schols

Wespendieven inventariseren, juist nu

Summertime, and the livin'  is easy...maar niet voor Wespendieven met jongen. Ze sloven zich uit om voedsel te vinden, meest wespenraten.

Dat biedt perspectieven voor wie deze sprookjesvogel wil vaststellen in zijn telgebied of atlasblok, of zo maar wil genieten. Begin augustus, bij mooi weer, is de vliegactiviteit hoog. Door langdurige observatie valt veel af te leiden omtrent de status van de waargenomen vogels.

Broeders en niet-broeders
Bij de Wespendief is het normaal dat een groot deel van de aanwezig vogels niet tot broeden overgaat. Tezamen met de vogels waarvan het broedsel mislukt is, vormen ze een bron van verwarring voor wie broedgevallen in kaart wil brengen. De gedragingen zijn echter veelzeggend. Broedvogels met nestjongen voeren voedselvluchten uit en komen om de pakweg 1-2 uur (of langer) terug met wespenraten, een kikker of ander voedsel. De strakke vlucht richting nest is kenmerkend, al kan de prooi vaak niet gezien worden als het om een klein, strak tegen het lichaam gehouden raatje gaat.
Niet-broeders hebben alle tijd voor rondvluchten en zijn niet aan een bepaalde plek gebonden.

Veel uitzicht gewenst
Om erachter te komen wat de Wespendieven uitspoken, moet je flink wat uren besteden (geen probleem bij mooi weer; je verveelt je echt niet). En een hoog uitzichtpunt is noodzakelijk om de vogels op flinke afstand te kunnen onderscheppen. UItzichttorens, heuveltoppen of - voor wie dat durft - een hoge boomtop zijn geschikt.

Scherp observeren
Bij het kijken naar Wespendieven is nauwkeurige observatie nodig. Let op kleedkenmerken (grote individuele verschillen van heel lichte tot heel donkere vogels; ruiplekken etc.), en probeer mannen en vrouwen afzonderlijk te onderscheiden (mannen blijven dichter bij het nest, vrouwen kunnen op tientallen kilometers voedsel zoeken). Nuttige tips voor inventarisatie staan op de soortenpagina onder Telrichtlijnen.

Onderzoek
De Wespendief staat volop in de belangstelling van onderzoekers. Lees hier bijvoorbeeld over het onderzoek in het Kempen Broek (ook op facebook). En voor wie een facebook account heeft valt er het nodige te lezen en te genieten op verschillende pagina's zoals die van het Groene Woud en de Veluwe.