Foto: Ruud Bouwman, telpost Loozerheide-Weert (trektellen.nl)

Wespendieven: hoe het verder ging

Op 25 augustus berichtten we over ongekend sterke doortrek van Wespendieven in een deel van Nederland, van Twente tot Noord-Limburg, met een prominente plek voor de Eltenberg. Hoe ging het verder?

Op 26 augustus barstte de storm los in Zuidoost-Nederland. Kennelijk hadden veel Wespendieven de dag ervoor besloten niet verder te vliegen vanwege een regenfront boven Zuid-Nederland. Al in de vroege ochtenduren verlieten groepjes de slaapplaats en gingen er in slagvlucht vandoor. Krachtige vliegers als de Wespendief hoeven niet per se op de warme uren (en thermiek) te wachten als ze willen vertrekken.

Het leverde op enkele trektelposten bizarre aantallen op, met 575 trekkers (Koningsbosch) en 705 (Weert) als toppers. Aantallen zoals ze in Nederland nog nooit geregistreerd waren! In de aangrenzende delen van België werden vooral in Belgisch-Limburg eveneens geweldige aantallen genoteerd. Het verloop van de trekgolf is te volgen via kaarten die Gerard Troost van trektellen.nl maakte.