Volwassen vrouwtje Wespendief op trek. Foto: Albert de Jong

Wespendieven en kiekendieven vertrekken

De Wespendief en Grauwe Kiekendief hebben het eind augustus al op hun heupen. De afgelopen dagen zijn de eerste wegtrekkende Wespendieven en kiekendieven in het oosten van het land geteld. Deze twee soorten zijn de eerste broedende roofvogels van Nederland die vertrekken.

De Wespendief is een late broeder, maar ook een vroege vertrekker. Op verschillende telposten in het zuidoosten van het land zijn ze al op trek waargenomen. Dit kunnen zowel net uitgevlogen jongen zijn, die bijna meteen na het verlaten van het nest naar het zuiden vliegen. Ook de volwassen vogels hebben haast en trekken eind augustus al richting het zuiden. Zij trekken effectiever dan de jongere exemplaren, want ze weten de weg. Op zuidelijkere en oostelijke telposten ligt de piek van volwassen exemplaren zeker anderhalve week eerder dan die van de jonge vogels. 

Meekieken

Gelijktijdig met de Wespendief vertrekt de Grauwe Kiekendief. De eerste doortrekkende vogels zijn al in Zeeland en Noord-Brabant gesignaleerd. Ook voor deze soort geldt dat de tijd tussen het uitvliegen en het vertrekken minimaal is. Jonge vogels vetten nog even op en doen de nodige vliegoefeningen voordat ze vertrekken. Deze korte periode voor vertrek was mooi te volgen via de webcam van de Werkgroep Grauwe Kiekendief. De gezenderde Nederlandse broedvogels hebben de akkergebieden van Groningen nog niet verlaten, maar het is de verwachting dat dit zeer binnenkort zal gebeuren. Ze zijn mooi te volgen via het zenderproject van de werkgroep.