Foto: Harvey van Diek

Werkgroep Bijeneters Nederland enthousiast van start

Ze volgen al enkele jaren de broedgevallen van Bijeneters in ons land: Harry Talen en Hilbert Folkerts. Nauwlettend houden ze opmars van deze kleurrijke soort in de gaten. Dit najaar richtten ze een werkgroep op om de Nederlandse Bijeneters te monitoren en te beschermen. Op www.bijeneters.nl staat meer informatie.

Weinig soorten zijn zo geliefd als de Bijeneter. Sinds 2001 broedt de soort onregelmatig en met wisselend succes in ons land. Maar de laatste vier jaar lijkt er regelmaat in te komen. Harry Talen en Hilbert Folkerts volgen deze ontwikkeling op de voet. Hun fascinatie voor de soort zorgde ervoor dat ze dit najaar de Werkgroep Bijeneters Nederland in het leven riepen.

Ontwikkeling

De werkgroep wil de ontwikkeling van de Bijeneters in Nederland volgen. Omdat broedpogingen van Bijeneters erg verstoringsgevoelig zijn, geeft niet iedere waarnemer (broedverdachte) Bijeneters door. Daardoor kunnen waardevolle gegevens onbekend blijven. De werkgroep biedt de mogelijkheid om deze waarnemingen op een ‘veilige’ manier door te geven. Leden van de werkgroep kunnen na overleg de broedpogingen vervolgens goed in de gaten houden en eventueel beschermende maatregelen nemen. Jaarlijks komen de monitoringsgegevens ook bij het broedvogelproject van Sovon terecht, waar je de losse broedgevallen ook kunt doorgeven.