Wereld Wulpen Dag

Zaterdag 21 april is het World Curlew Day, een dag waarop aandacht wordt gevraagd voor alle wulpensoorten wereldwijd.

Dat het niet goed gaat met onze Europese Wulp, mag inmiddels bekend zijn, maar ook wereldwijd worden meerdere wulpensoorten bedreigd. Twee zijn al uitgestorven, de Dunbekwulp en Eskimowulp. De Siberische Wulp, de Zuidzeewulp en onze eigen Europese Wulp kan datzelfde lot wachten als niets verandert. Die alarmerende situatie was vorig jaar reden om 21 april uit te roepen tot World Curlew Day, een initiatief van Mary Colwell, afgelopen november nog ‘wulpenspreekster’ op onze Landelijke Dag.

World Curlew Day

Het initiatief komt dus uit Groot-Brittannië waar o.a. culturele manifestaties georganiseerd worden rond de Wulp. Dat is te volgen via Facebook en Twitter. In Australië wordt de dag aangegrepen om aandacht te vragen voor herstel van de leefgebieden en de monitoring van de bedreigde Siberische Wulp. Kijk daarvoor maar eens op de website van de Conservation Volunteers Australia. In Noorwegen is het net als bij ons het Jaar van de Wulp (Storspove Årets fugl 2019). De collega’s van de Norsk Ornitologisk Forening proberen om zoveel mogelijk vrijwilligers aan te zetten tot inventaristatie in de uitgestrekte Noorse broedgebieden om enig idee van de huidige verspreiding en aantallen te krijgen. Ondertussen heeft de Franse vogelbescherming (LPO) een klacht ingediend bij Europa om o.a. een einde te maken aan de jacht op de Wulp (lees er hier meer over in The Guardian).

Doortrekpiek Regenwulp

Terwijl de meeste Wulpen nu op eieren zitten, trekken Regenwulpen in de periode rond World Curlew Day door naar noordelijke broedgebieden. ’s Avonds verzamelen ze zich op gemeenschappelijke slaapplaatsen en we roepen iedereen op om op een slaapplaats in de buurt te kijken of er Regenwulpen overnachten. Graag deze dan tellen en dat doorgeven aan Sovon. Lees daar hier meer over! De voorkeursdatum van de slaapplaatstelling van Regenwulpen is 20 april, maar tellen mag nog tot en met 27 april.

Tot slot

De Britse dichter en auteur Gary Liggett is gevraagd om ter gelegenheid van World Curlew Day een gedicht te schrijven en voor te dragen op een culturele manifestatie in het Noord-Engelse Kendal, over het belang van de bescherming van Wulpen. In het kader van het Jaar van de Wulp heeft hij dat gedicht laten vertalen naar het Nederlands. Lees het hier.