De Wilde Zwaan breidde zich vanaf de jaren vijftig uit richting het zuidwesten. Foto: Harvey van Diek

Welke Europese soorten nemen wél toe?

Met welke Europese vogels gaat het wél goed? Vandaag presenteert Rewilding Europe het antwoord in een lijvig rapport: Wildlife comeback in Europe. Het is een actueel overzicht van zoogdieren en vogels die recent zijn toegenomen. Met de Kraanvogel en Wilde Zwaan gaat het goed.

Sinds 1970 is de totale vogelpopulatie over de hele wereld met 8% gedaald. De biodiversiteit is daarmee fors afgenomen. Dat is zeker het geval in Europa, dat relatief klein en soortenarm is. Toch zijn er ook positieve ontwikkelingen in de Europese vogelwereld waar te nemen. Rewilding Europe liet de meest actuele kennis over de verspreiding en aantallen van een selectie toenemende zoogdier- en vogelsoorten bundelen in het rapport Wildife comeback in Europa; the recovery of selected mammal and bird species.

Kraanvogel en Wilde Zwaan

De Kraanvogel en de Wilde Zwaan horen bij de 19 soorten die een positieve trend laten zien. Van beide soorten merken we dat ook in Nederland: ze zijn pas na de eeuwwisseling weer in ons land gaan broeden. Datzelfde geldt voor de Zeearend, die ook duidelijk in de lift zit. Voor elk van de soorten zijn niet alleen de ontwikkeling en verspreiding weergegeven, maar ook de belangrijkste succesfactoren. Bij de Kraanvogel is de voedselsituatie tijdens de trek bijvoorbeeld sterk verbeterd. De maïsteelt in Duitsland heeft de soort geen windeieren gelegd. Voor de Wilde Zwaan heeft vooral de beperking van de jacht geholpen.

EBCC

Het rapport is het werk van verschillende organisaties: de Zoological Society of London (ZSL), Birdlife International en de European Bird Census Council (EBCC). Voor het rapport verzamelde de EBCC, waar Sovon partner van is, gegevens uit allerlei monitoringsprogramma's. Maar ook tijdschriften en oude literatuur werden geraadpleegd. Belangrijke bronnen waren de populatiebeoordelingen van Birdlife International en de Species Action Plans (SAP's).