Eerstejaars Snorren op de ringplek in de Ooijpolder. Foto: Bram Ubels

Wegtrek in volle gang

Begin augustus, lekker zomerweer, even nog niet denken aan herfst en winter. Of toch?

Want voor heel wat vogelsoorten is het alweer tijd om te vertrekken. Dat de meeste Gierzwaluwen weg zijn, valt iedereen wel op. Minder opvallend is de wegtrek van verschillende kleine zangvogels die tot diep in Afrika gaan. Om dit vast te stellen is systematisch ringwerk nodig. Uit een bericht van Bram Ubels: " Afgelopen vier nachten waren mooie heldere warme nachten met weinig wind; ideaal om je als zangvogel naar het zuiden te haasten. Afgelopen vier ochtenden werd er dan ook goed gevangen in de Ooijse Graaf waar we onder andere 10 Snorren, 18 Rietzangers, 3 Spotvogels, 230 Kleine Karekieten, 120 Bosrietzangers en een Kwartel van een ring konden voorzien! Resultaten zijn te volgen op www.trektellen.nl onder 'ringvangsten' 'Ooijse Graaf'." Daar zijn ook de overige ringposten te volgen.

Mooie resultaten en ook leuke soorten, want bijvoorbeeld Snor en Rietzanger broeden niet of nauwelijks in de Ooij en trekkers laten zich bijna niet zien.
De foto toont drie van de vier eerstejaars Snorren die op 2 augustus werden geringd.