Grutto's. Wommels, mei 2015. Foto: Thomas Will

Wegtrek van Grutto's live meegemaakt

In deze tijd van het jaar verlaten veel Grutto's het land. Dat gebeurt veelal onopgemerkt. Soms echter kun je er zomaar getuige van zijn.

“Dat had ik dus nog nooit eerder gezien!”, meldde Jan Kramer na afloop van zijn telling van jonge Grutto’s in Noordoost-Fryslân. Jan schreef: “Op 9 juli jl. ging ik naar de Ezumakeeg om nog wat groepen Grutto’s te checken op aanwezige jongen. Wegens de sterke NO-wind stonden de Grutto’s in de luwte van de oostelijke rietkraag. Veel te ver weg voor mijn doel. Maar het bezoek leverde me onverwacht een unieke ervaring op.

' Skrieze' gaan op trek
Opeens vlogen twee groepen Grutto’s (samen 300 vogels) op en stegen naar een flinke hoogte. Daar formeerden ze twee typische trekgroepen. Bijna zoals de ganzen dat doen. Al gauw kon ik de in zuidwestelijke richting verdwijnende groepen niet meer zien. Nog nooit eerder zag ik de start van groepen Grutto’s, die zo overduidelijk op weg gingen naar hun overwinteringgebieden. Prachtig!”

Jongentellingen
Al enige jaren worden in het kader van een gezamenlijk onderzoek van Sovon Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland jonge Grutto's geteld. Liefhebbers en beroepsmensen tellen na de broedtijd de aanwezige vliegvlugge jongen in de groepen pleisterende Grutto’s. Hiermee verkrijg je schattingen van het aantal jonge Grutto’s dat jaarlijks in Nederland uitvliegt.

Monitoring broedsucces
Doel hiervan is het monitoren van het broedsucces van de Nederlandse gruttopopulatie. Onvoldoende broedsucces vormt een belangrijk mechanisme achter de sterke afname van deze soort. De methode baseert zich op waarnemingen op pleisterplaatsen na het broedseizoen, met speciale aandacht voor gekleurringde vogels. Verspreid over Nederland worden gruttokuikens voorzien van kleurringen. Na het uitvliegen mengen deze vogels zich tussen hun niet-geringde soortgenoten. In pleisterende groepen wordt bepaald welk aandeel van de jonge vogels kleurringen draagt. Deze ‘kleurringdichtheid’ vermenigvuldigd met het totale aantal jongen dat in dat jaar is gekleurringd, levert een schatting van het totale aantal gruttojongen dat in Nederland is uitgevlogen.

Meer lezen
In dit rapport valt meer te lezen over de gehanteerde methode.