Gierzwaluw. Loozerheide bij Weert, 15 juli 2012. Foto: Ruud Bouwman (trektellen.nl)

Wegtrek Gierzwaluwen in volle gang

Het zal menigeen niet ontgaan zijn: de lucht boven de grote steden is leger aan het worden. De wolken luidruchtige Gierzwaluwen verdwijnen in hoog tempo.

Het komt overeen met de bevindingen tijdens trektellingen. Tellers stellen in de tweede helft van juli veel wegtrek vast. Na 1 augustus lopen de aantallen gewoonlijk snel terug, al vindt er in sommige jaren nog substantiële doortrek in die maand plaats. Het duurt overigens tot diep in oktober voordat de allerlaatse individuen gepasseerd zijn.

Voor- en najaar
Gierzwaluwentrek in het voorjaar kan onder gunstige omstandigheden lokaal een spetterend fenomeen zijn. Wie op een goede trekdag in mei, met een mooie zuidoostenwind, op telpost Breskens gestaan heeft, weet wat we bedoelen.
De wegtrek vanaf begin juli vindt over een breed front plaats en de vogels laten zich minder stuwen door kustlijnen dan in het voorjaar. Toch kunnen ook dan enorme aantallen passeren. Dat is met name het geval bij relatief slechte weersomstandigheden: veel bewolking, westenwinden (tegenwind) en soms zelfs regen.

Massaal
Heel bijzonder waren de aantallen in 2008, met op zulke dagen aantallen tot bijna 20.000 (Ketelbrug, 19 juli) en een dikke 11.000 (Kwintelooijen bij Veenendaal, de Vulkaan bij Den Haag; beide op 25 juli). Dit zijn echter uitzonderingen, gewoonlijk is een aantal van enkele honderden trekkers al heel mooi. Dat lukt maar zelden op echte mooi-weer dagen. Bij zonnige omstandigheden vliegen de groepen vaak superhoog en zijn dan niet of nauwelijks te zien.