Lachsterns op De Beer, 1949. Foto: Simon de Waard

Website Ornithologisch Erfgoed

Kort na de tweede wereldoorlog is een periode van enkele decennia ingezet, waarin veel amateurornithologen veldwerk verrichtten. Veel van die generatie vogelaars zijn nu op hoge leeftijd. Waar moeten zij naartoe met eigen dagboeken en beeldmateriaal over vogels?

Het project Ornithologisch Erfgoed heeft als doel om met een groep vrijwilligers bedreigde ornithologische archieven veilig te stellen. Dit op basis van landelijke criteria en een gestandaardiseerde aanpak.
Het gaat vooral om archiefmateriaal dat in handen is van particulieren. 

Het project is op 1 april 2014 van start gegaan. Vrijwilligers houden maandelijkse sessies om kennis te delen, voortgang te bespreken, prioriteiten te stellen en archieven te bestuderen. Deze sessies worden gehouden bij Vogelbescherming Nederland (in Zeist), die hiervoor als gastheer optreedt. Nieuwe vrijwilligers zijn natuurlijk welkom!

Het project heeft nu een eigen website, gehuisvest op die van Sovon. Kijk hier voor uitgebreide informatie over dit boeiende project.