Brandganzen, tegenwoordig vaak tot diep in mei aanwezig. Foto: Harvey van Diek

Watervogeltelling voor de boeg

Komend weekend weer watervogeltelling in vaste (monitoring)gebieden en steekproefgebieden (Waddenzee). Tegelijkertijd worden ook de ganzen en zwanen geteld.

Wat zal er van de laatste categorie nog over zijn? Immers, al in januari begon de wegtrek van sommige overwinteraars. Zo decimeerde het aantal Kleine Zwanen van januari op februari. Het aantal Toendrarietganzen, Kolganzen en Brandganzen bleef nog op peil. Maar dat zal inmiddels wel veranderd zijn. Naar verwachting is het aantal Toendrarietganzen fors verminderd, maar dat van Brandganzen nog hoog. Kolganzen zullen deels al vertrokken zijn, zo blijkt ook uit onderzoek aan gezenderde of gehalsbande vogels. Maar de plas-dras omstandigheden langs de Grote Rivieren hebben in het voorjaar altijd een grote aantrekkingskracht op deze soort. We zijn benieuwd welke aantallen nog aanwezig zijn.

Steltlopers in het binnenland

Maart is altijd een goede maand om in het binnenland weer eens steltlopers te zien, vooral Grutto' s en Scholeksters. Tenminste: als we geen koude na-winter hebben die de voorjaarstrek tegenhoudt. We zitten een beetje in een tussencategorie momenteel. Het is niet meer zo zacht als het grote delen van de winter was, maar echt koud ook zeker niet. De windrichting is niet onverdeeld gunstig voor de aankomst van trekkers, maar de natte terreinomstandigheden weer wel. Kortom, we kunnen alle kanten uit en dat maakt ook deze maart-telling weer spannend.

Nieuwsbrief

In de laatste digitale watervogelnieuwsbrief voor de tellers onder meer bijdragen over ganzen, Scholeksters in het binnenland en (invoer van) slaapplaatstellingen.