Stormmeeuw. Foto: Ran Schols

Watervogeltelling maart: weinig winters

De landelijke telling van watervogels, half maart, is voor veel tellers de voorlaatste van het seizoen 2012/14. Zacht weer, wat staat ons te wachten?

Wat zal er bijvoorbeeld nog aanwezig zijn van de grote aantallen Stormmeeuwen eerder deze winter? Ze waren in januari zoals gebruikelijk het talrijkst in het noorden van het land, en dan speciaal in het binnenland. Zo ging het in Friesland om rond 123.000 vogels, en in Noord-Holland en Groningen om ieder 25.000. De aantallen in het Waddengebied (16.000) staken daar wat bleekjes bij af. Elders in het binnenland zijn grote concentraties mondjesmaat verdeeld. Afgaande op ringwerk van o.a. Frank Majoor zijn in de winter twee ondersoorten bij ons aanwezig.

Meer over watervogels is te lezen in de derde nieuwsbrief van dit jaar. Hierin onder meer informatie over het effect van de zachte winter op het vertrek van ganzen en zwanen. Afgaande op de februari-telling waren vooral Kleine Zwaan, Wilde Zwaan en Toendrarietgans dit seizoen vroeg vertrokken.

De telling half maart vindt ditmaal onder heel andere omstandigheden plaats dan een jaar geleden. In plaats van bijna winterse temperaturen nu volop lente. We verwachten veel vroeg teruggekeerde soorten, waaronder Grutto's, en een dal bij de echte wintergasten zoals Grote Zaagbek. Maar of dat ook klopt?