Telploeg Guinee Bissau | Foto: Marc van Roomen

Watervogeltellers terug uit Afrika

Op het Sovon-kantoor lopen momenteel een aantal lieden met opvallende bruine koppen rond. Het standaard ‘op wintersport geweest?’ gaat hier niet op want het betreffen Afrika-gangers die hebben meegedaan aan de Integrale watervogeltelling van de Oost Atlantische Vliegroute januari 2017.

Verslag door: Marc van Roomen

De telling werd georganiseerd in het kader van het Wadden Sea Flyway Initiative, een samenwerking van de drie Waddenzee-landen om beheer en kennis van waddensoorten langs de vliegroute te verbeteren. In 2014 vond dezelfde telling plaats. Sovon voert in opdracht van Programma Rijke Waddenzee de overkoepelende coördinatie uit in samenwerking met Wetlands International en BirdLife International. Maar dat verklaart die bruine koppen nog niet...

Vrijwillige ondersteuning in Afrika

In ieder land voeren nationale monitoringorganisaties de telling uit. In een aantal Afrikaanse landen bieden tellers van elders extra hulp. Dat gebeurt vrijwillig, alleen onkosten worden vergoed. Net zoals in onze Waddenzee, alleen dan is het wat verder reizen.

Sovon-medewerkers deden mee in Mauritanië, Guinee Bissau en Kameroen. Daarnaast deden, zowel in de genoemde als in andere landen, meer Nederlanders mee en ook tellers uit Duitsland, Denemarken, Frankrijk en Portugal. Op deze manier was er een mooie mix van verschillende expertises uit het noorden en zuiden van de flyway.


Joost van Bruggen telt watervogels in Mauritanie | Foto: Djibril Diallo

Resultaten Flyway

Het is nog veel te vroeg om het al echt over resultaten te hebben, maar de eerste indrukken zijn positief. Zo zijn er hogere aantallen steltlopers op de Banc d’Arguin (Mauritanië) geteld dan in 2014 en dit lijkt ook op de Bijagos (Guinee Bissau) het geval. Alleen de Kleine Strandloper laat in alle landen een verdere achteruitgang zien. In Kameroen werd een prachtige mix van palearctische soorten (Zwarte Stern bijna 7500) en lokale soorten aangetroffen (bijna 2000 Schaarbekken!).

Net zo als in de Waddenzee zullen de telresultaten in de komende maanden verder binnenkomen. Na controle van de gegevens worden ze geanalyseerd in relatie tot de telgegevens uit het verleden. Het rapport met uitspraken over voor- en achteruitgang van de flyway populaties wordt in de loop van 2018 verwacht.

Telteam Kameroen met o.a. Menno Hornman | Foto: Jaap van der Waarde

 

Meer over de Flyway-telling

In de media

Blogs

Door Jaap van der Waarde (WNF)