Scholeksters, Rosse Grutto's, Wulpen en Kanoet op wadstrand. Foto: Peter Eekelder

Watervogels tellen in juni (en ook in de zomermaanden)

Omdat veel tellers druk zijn met broedvogel-, atlas-, MAS of MUS-tellingen, zullen er op dit moment maar weinig mensen aan watervogeltellingen denken (hoewel het herfstweer nog steeds niet helemaal over is…). Toch gaat op 15 juni a.s. een beperkt groepje tellers op pad om in steekproefgebieden de laatste telling van het seizoen 2012/2013 uit te voeren. Denk dus niet meteen dat ook jij onverhoopt moet gaan tellen (hoewel dat natuurlijk wel mag), want het reguliere programma begint pas in september. 

Door Menno Hornman, Meetnetcoördinator watervogels

Zomertellingen

Ook in het nieuwe seizoen wordt er in de zomermaanden door hen gewoon doorgeteld: op 13 juli is een telling zowel in het Waddengebied als in het binnenland, en op 17 augustus alleen in het binnenland. Een week eerder, op 10 augustus, vindt er in het Waddengebied zelfs een integrale telling plaats. Dus Waddentellers let op dat er vóór de septembertelling nog een integrale telling is! Vanwege het tij valt deze telling een week eerder dan die in het binnenland. Het standaardprogramma (alle gebieden) begint weer in september.

Steekproefgebieden

De junitelling vindt net als die in juli en augustus alleen in de zogenaamde steekproef- of jaarrondgebieden plaats. In het Waddengebied ligt een aantal belangrijke en grotere steekproefgebieden, maar er wordt ook het hele jaar geteld in het IJsselmeer en Markermeer, in de Randmeren, in het Deltagebied, in het Beneden rivierengebied, en in een klein aantal gebieden langs de grote rivieren. Ook buiten deze gebieden wordt door sommige mensen jaarrond geteld.

Het zal duidelijk zijn dat in zomermaanden slechts een relatief klein deel van het tellerscorps deelneemt. Desondanks zijn de tellingen die in deze periode plaatsvinden (los van het eenmalige integrale karakter van de laatste), van groot belang voor het bepalen van de trends. Het seizoensverloop dat hieruit voortvloeit vormt namelijk de basis voor het bijschatten van aantallen in gebieden die om diverse redenen niet geteld zijn, en bepaalt daarmee ook de aantallen in die maanden voor alle andere monitoringgebieden.

Invoeren of insturen gegevens seizoen 2012/13

Alle tellers die in seizoen 2012/13 hebben geteld worden hartelijk bedankt voor hun inzet! Ik hoop dat jullie ook volgend jaar weer met de watervogeltellingen mee willen doen.

Mensen die nog niet alle tellingen van het afgelopen seizoen hebben ingevoerd of doorgegeven verzoek ik om dat s.v.p. op korte termijn te doen. Wij stellen het ook zeer op prijs wanneer u ons laat weten als er in een bepaalde maand niet is geteld (door het als ‘niet geteld’ door te geven) of als je wilt stoppen. Hopelijk hebben jullie weer zin in het komende seizoen!

Teldata 2013/14

De nieuwe teldata voor het komende seizoen staan weer op de website. Voor de Waddentellers wil ik er nogmaals op wijzen dat er een integrale telling plaatsvindt op 10 augustus 2013!

Nieuwe tellers

Nieuwe tellers zijn vanzelfsprekend altijd welkom. Neem een kijkje op de website om te kijken of er nog vacante gebieden in de buurt liggen. Ook kun je contact opnemen met een regiocoördinator, met Michel Klemann of met mij.

Contact

Menno Hornman, menno.hornman@sovon.nl
Michel Klemann, michel.klemann@sovon.nl