Watervogels in Nederland 2011/2012

Watervogelrapport komt eraan!

Vandaag gaat het nieuwe watervogelrapport op de post; dat betekent dat de waarnemers halverwege volgende week hun exemplaar op de deurmat hebben liggen.

Het nieuwe rapport heet "Watervogels in Nederland 2011/2012" en laat de resultaten zien van de tellingen die in het meetnetten watervogels en slaapplaatsen binnenkwamen in dat seizoen. Alle waarnemers die daaraan meegewerkt hebben, krijgen een gratis exemplaar.

Traditie

Watervogeltellingen zijn een traditie die in Nederland teruggaat tot de jaren veertig. Eind jaren zestig en begin jaren zeventig leidde de start van de internationale midwintertelling en de integrale waddentellingen, samen met de activiteiten van de Ganzenwerkgroep Nederland en de Vogelwerkgroep Grote Rivieren, tot een uitdijend netwerk van tellers en telgebieden. Intussen zijn ruim 1600 vogelaars, veelal vrijwilligers, betrokken bij de watevogeltellingen.

Netwerk Ecolgische Monitoring

De meetnetten Watervogels en Slaapplaatsen maken deel uit van het Netwerk Ecologische Monitoring van de Nederlandse overheid en is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, het Ministerie van Economische Zaken, het Centraal Bureau voor de Statistiek en Sovon Vogelonderzoek Nederland.

Kleiner

Ten opzichte van voorgaande jaren is het uiterlijk veranderd. Zo is ook het binnenwerk in kleur en is het formaat kleiner. Toch is de informatiedichtheid niet kleiner geworden.

Preview

Voor mensen die het niet kunnen afwachten of die geen waarnemer zijn, is het rapport op deze site in een laag-resolutie versie in te zien.

Bestellen

Je kunt het rapport ook bestellen via de webwinkel (€15,- voor niet-leden en €4,95 voor leden).