Watervogelrapport 2011-2012

Watervogelrapport 2011/2012 compleet

 

Het in maart verschenen Watervogelrapport 2011/2012 is op de site voorzien van extra bijlagen.

 

Naast de toch al overvloedige informatie die in het watervogelrapport te lezen is, zijn er natuurlijk nog veel meer gedetailleerde gegevens beschikbaar. Een deel daarvan is nu op de site in te zien als extra bijlagen van het watervogelrapport.

Er zijn vijf bijlagen toegevoegd, te weten:

  • Bijlage 6. Overzicht van de telvolledigheid van de monitoringgebieden
  • Bijlage 7. Overzicht van de telvolledigheid van de aanvullende ganzengebieden
  • Bijlage 8a. Getelde aantallen in de Zoute Delta
  • Bijlage 8b. Getelde aantallen in het Waddengebied
  • Bijlage 8c. Getelde aantallen in de Zoete Rijkswateren
  • Bijlage 8d. Getelde aantallen in de Regionale Monitoringgebieden
  • Bijlage 9. Getelde aantallen ganzen en zwanen per maand, per provincie
  • Bijlage 10. Aantallen watervogels per provincie tijdens de Midwintertelling van januari 2012

Bekijk het rapport met de extra bijlagen.