Foto: Peter Eekelder

Watervogelcursus in Tiel

Wil je meer leren over watervogels en woon je in de regio Tiel? Dan is de watervogelcursus wat voor jou. Op 18 en 25 oktober zijn de theorieavonden. 3 november ga je het veld in om je kennis te testen.

Tijdens deze stoomcursus watervogels word je opgeleid tot watervogelteller. Tijdens twee avonden verzorgen Jan Schoppers en Albert de Jong een introductie van watervogeltellingen, zoveel mogelijk afgestemd op de regio waar de cursus gegeven wordt. Aansluitend gaan we in op de vraag hoe je een gebied telt  of dit nu een rivier, waterplas of binnendijks gebied is. Je leert de methodiek en ziet de soorten voorbijkomen die je kunt verwachten. Met behulp van een reeks teloefeningen leer je grotere aantallen te schatten. Het digitaal invoeren van de telling via de website komt eveneens aan bod. Tijdens de ochtend in het veld oefenen we met het herkennen van watervogels en het tellen voor het watervogelproject.

Wanneer en waar?

  • Twee theorieavonden (20.00-22.00 uur) op 18 en 25 oktober en één praktijkochtend op 3 november.
  • De avonden zijn in Duurzaam Rivierenland, Doctor Schaepmanstraat 1, Tiel.
  • Er kunnen maximaal 20 personen aan de cursus meedoen.

Kosten en opgave

De kosten zijn 20 euro per persoon en naast de cursus, koffie of thee krijg je daarvoor ook een cursusmap.

Informatie en opgave bij Jan Schoppers via jan.schoppers@sovon.nl