Engelse Kwikstaart, lange tijd beschouwd als ondersoort, tegenwoordig als soort. Foto: Ran Schols

Wat is een soort?

Jan Nijhof stuurde ons artikel dat hij maakte over het soortconcept bij vogels. Iets dat niet (meer) voor iedereen gesneden koek is. Hij baseerde het op de inleiding tot de Illustrated checklist of the birds of the world: non-passerines. Het artikel is daarvan een goed leesbare Nederlandse bewerking en is hier te raadplegen.