Wat betekent de Vogelgriep voor jou als watervogelteller?

Sinds de tweede week van november is op een aantal plekken, met name op de Gouwzee en Randmeren, massale sterfte onder watervogels vastgesteld als gevolg van vogelgriep (hoogpathogene H5N8). Als je het veld in gaat, is extra alertheid geboden.

Afgelopen weekend werd bekend dat ook een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen besmet is geraakt. Om verspreiding van het virus tegen te gaan zijn door de overheid maatregelen getroffen. Als (water)vogelteller kun je daarmee in het veld geconfronteerd worden.

De meeste maatregelen hebben betrekking op het vervoer van pluimvee(producten) en contact met dieren. Voor vogeltellers zijn die weinig relevant. Maar ook voor het betreden van een erf kunnen specifieke regels gelden, zoals naleving van een hygiëneprotocol en registratie van bezoekers.

Het is goed om je hiervan bewust te zijn. Het kan namelijk betekenen dat je een deel van je telgebied niet op de normale manier of zelfs helemaal niet kunt tellen – al zal dat in de praktijk maar voor een klein aantal telgebieden gelden. Hoe dan ook, is het goed om hiervoor aandacht te hebben.

Actuele stand van zaken Vogelgriep

Ben je benieuwd naar de actuele stand van zaken of wil je de regelingen erop nalezen? Hou dan de website van de Rijksoverheid over Vogelgriep in de gaten. 

Dode vogels melden

Vind je ergens dode vogels, laat deze dan liggen en meld het online meldpunt voor dode vogels