Scholeksters in de Waddenzee. Foto: Bruno Ens

Waddenzee zwakke schakel in internationale route van trekvogels!

De Waddenzee blijkt een belangrijke zwakke schakel te zijn in de Oost-Atlantische route van trekvogels. Deze route loopt van het Arctische gebied, langs de kust tot aan Zuid-Afrika. Hoe meer een trekvogel afhankelijk is van de Waddenzee, hoe slechter het met de vogel gaat. Vooral vogels die in de Waddenzee broeden, zijn erg kwetsbaar. Niet alle wadvogels gaat het slecht, onder meer een aantal visetende vogels laat juist een stijgende trend zien.

Dit blijkt uit onderzoek naar de aantallen trekvogels langs de Oost-Atlantische vliegroute in 2014. Het is voor het eerst dat vogels zo grootschalig tegelijkertijd langs de gehele Flyway zijn geteld. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW), als onderdeel van het Wadden Sea Flyway Initiative (WSFI). Dit WSFI is een samenwerkingsverband waarbij veel partijen betrokken zijn uit de drie Waddenzeelanden en verder langs de Flyway. 

Unieke telling

In 2014 telden zo’n 1500 vogelaars in 30 landen een kleine 15 miljoen vogels. Deze telling was uniek. Nooit eerder werden er op zo’n grote schaal simultaan vogels geteld. Vervolgens zijn de data van deze integrale telling vergeleken met alle losse tellingen die er vanaf 1980 zijn geweest. De analyse van al deze data is nu, na een jaar onderzoek, afgerond.

Betrokkenheid Sovon

De studie is tot stand gekomen met een grote betrokkenheid van Sovon. Niet alleen leverde de vele tellers gegevens aan over de Waddenzee zelf, maar bij de organisatie van de tellingen langs het Afrikaanse deel van de flyway en bij het rekenwerk aan de flyway-trends had Sovon het voortouw. Wij zijn dan ook uitermate trots op het nu verschenen rapport.

Links

Zie het persbericht van het Programma naar een Rijke Waddenzee.

Download het rapport Status of coastal waterbird populations in the East Atlantic Flyway 2014 (PDF, 8.2 MB).