Waar slapen de Zwarte Sterns in het IJsselmeergebied?

Augustus is de maand waarin enorme aantallen Zwarte Sterns in het IJsselmeergebied aanwezig kunnen zijn. Maar waar slapen ze dit jaar? Een bericht van de vrijwilligers van de stern onderzoeksgroep "de Kreupel"

Zwarte Sterns komen uit een groot deel van Europa naar het IJsselmeer om in gewicht toe te nemen voor de trek naar Afrika. De afgelopen jaren zaten er ongeveer 20.000. Sinds de aanleg van het eiland de Kreupel in 2003 sliepen ze vooral daar. De Zwarte Sterns worden daar frequent geteld door vrijwilligers. De tellingen maken onderdeel uit van het Meetnet Slaapplaatsen.

Afwezig

Dit jaar bleken de Zwarte Sterns afwezig op de Kreupel. We zagen wel honderden tot enkele duizenden in het donker naar onbekende bestemmingen vliegen. Ondanks intensieve speurtochten op andere plekken in het IJsselmeergebied hebben we de slaapplaats nog niet gevonden. Daardoor kunnen we niet vaststellen hoeveel Zwarte Sterns er momenteel aanwezig zijn. Dat is voor het eerst in lange tijd.

Meer aan de hand

En er is meer aan de hand. Visdieven broeden sinds 2003 met enkele duizenden paren op de Kreupel en brachten dit jaar geen enkel jong groot. Ze verlieten bovenal het eiland vroeger dan anders. Bovendien zijn Visdieven uit noordelijke landen ook niet op de Kreupel neergestreken om te slapen. We hebben de indruk dat ook de aantallen Futen, Stormmeeuwen en Aalscholvers op de Kreupel lager zijn. We weten niet wat de oorzaak is.

Problemen met voedsel?

Er kan iets met de Kreupel aan de hand zijn, waardoor de vogels het eiland links laten liggen.  Mogelijk is er een verband met de verslechtering van de voedselsituatie voor visetende vogels in het IJsselmeer. Mogelijk is er een verband met de verslechtering van de voedselsituatie voor visetende vogels in het IJsselmeer. Het waterleven verandert de laatste jaren sterk.

Onderzoek

Er is in de afgelopen jaren onderzoek uitgevoerd naar de ecologie van het leven onder water (ANT-studies). Dat onderzoek is niet voortgezet en bovendien ontbrak in dat programma gericht onderzoek naar de voedselecologie van visetende vogels. Er worden ecologisch verrijkende maatregelen genomen, zoals de aanleg van de Markerwadden en de Vismigratierivier. Maar wat betekent dit voor vogels?
Onze aanbeveling is om de komende jaren het onderzoek naar de ecologische processen in het IJsselmeer te intensiveren en meer aandacht te geven aan de relaties tussen het onderwaterleven en vogels.