Lachstern. Foto: Ran Schols

Waar slapen de Groningse Lachsterns?

Afgelopen vrijdag 9 augustus zijn het Balgzand, Noord-Holland en de omgeving van de Pekela’s in Groningen voor de tweede maal door tellers bezocht om Lachsterns te tellen.

De Dollard ook slaapplaats van Lachsterns?

Op de slaapplaats van het Balgzand leverde dit 21 vogels op, 17 adulten en 4 juvenielen. Onder de juvenielen waren enkele gekleurringde individuen uit de Duitse kolonie. Een week eerder, op 2 augustus werden hier nog 12 vogels geteld (11 ad, 1 juv). In dat eerste telweekend van 2 en 3 augustus waren er bij de Pekela’s eveneens 21 vogels aanwezig, maar kon er door omstandigheden ’s avonds niet geteld worden. Afgelopen weekend werden op beide zandgaten bij de Pekela’s overdag enkele vogels gezien, maar een eerste serieuze slaaplaatstelling leverde op deze plassen geen Lachsterns op.

Beide zandgaten worden gedurende de dag als rustplaats gebruikt, maar de vogels verkassen ’s avonds blijkbaar naar een (nog onbekende) andere locatie. Het vermoeden bestaat dat deze vogels de Dollard gebruiken als slaapplaats. Gezien de binding van de soort met het Waddengebied is een degelijke keuze niet verassend. Het is in een rechte lijn weliswaar 21 kilometer vliegen van de Pekela’s naar het wad, maar dit scheelt weinig met de afstanden die de vogels in de Kop van Noord-Holland dagelijks van en naar het Balgzand afleggen (>17 km).

Wie vindt de slaapplaats in de Dollard?

De grote vraag is nu natuurlijk waar in de uitgestrekte Dollard deze vogels slapen? Gezien de aantallen overdag lijkt het er op dat de piek in Groningen inmiddels voorbij is. Het is echter niet uitgesloten dat er de komende week nog enkele families met hun jongen zullen opduiken in het Groningse.
We roepen eenieder die een ornithologisch noviteit, namelijk een 2e grote landelijke slaapplaats van Lachsterns, wil vinden, dan ook op om de komende weken de Dollard in de avonduren eens met een bezoekje te vereren! Op basis van enige lokale kennis van slapende meeuwen, lijkt de hoek tussen km-paal 6 & 7 het meest kansrijk. Informatie over plekken waar de vogels met zekerheid niet slapen in de Dollard (nultelling) is natuurlijk ook welkom.

Contact

Vincent de Boer, vincent.deboer@sovon.nl