Sovon hoeft geen schenk- en/of erfbelasting te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen

Waar ging jouw bijdrage vorig jaar naar toe?

Sovon heeft een ANBI-status, wat wil zeggen dat de organisatie is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een overzicht van de belangrijkste bestedingsdoelen in 2016.

Dankzij onze ANBI-status zijn giften fiscaal aftrekbaar. Donaties en nalatenschappen komen dus volledig ten goede aan belangrijk vogelonderzoek en onderhoud van het vrijwilligersnetwerk.

Vogelatlas belangrijkste bestedingsdoel

De meeste financiële bijdragen zijn vorig jaar ten goede gekomen aan de Vogelatlas. Soortsponsoring leverde tot en met 2016 bijna een ton op: 94 soorten zijn gesponsord door meer dan 400 personen en organisaties. Sponsoren kan nog steeds! (t/m 31-12-17)

Een sponsorloop in september in de Ooijpolder, in samenwerking met stichting Walk of Wisdom, had een opbrengst van ruim 1.000 euro. Eenzelfde bedrag werd tijdens de Landelijke Dag via een loterij opgehaald. Diverse standhouders stelden hiervoor belangeloos mooie prijzen beschikbaar.

Aan algemene donaties, voornamelijk als extra gift bij de contributie, kwam € 9.100 binnen. Deze giften zijn toegevoegd aan het Atlasproject.

Nalatenschap voor vogelonderzoek Zuidwest-Nederland 

Je kunt er voor kiezen om op een heel bijzondere manier bij te dragen aan het onderzoek naar vogels in Nederland. Via een testament bepaal je zelf wat er later met je bezit gebeurt. Zo kun je zorgen dat je ook in de toekomst bijdraagt aan kennis als basis voor natuurbeheer, -beleid en -bescherming. 

In 2016 ontving Sovon een belangrijk legaat van Jacques Schoufour. De Rotterdamse havenbaron met een grote liefde voor vogels overleed in 2014. Dankzij het legaat konden we aanvullend veldwerk uitvoeren voor de Vogelatlas in het zuidwesten van Nederland.

Daarnaast is er een extra impuls gegeven aan het vrijwilligersnetwerk in Zeeland en Brabant-West met lezingen over telresultaten, extra cursussen om nieuwe waarnemers op te leiden en lokale bijeenkomsten van vogelwerkgroepen.

Tot slot gaat een deel van de erfenis naar demografisch onderzoek naar vogelpopulaties in de Delta, waarmee we meer inzicht krijgen in bedreigingen van vogels en kansrijke herstelmaatregelen. Deze extra impuls is gespreid over de periode 2016-2018.

Lees meer over nalaten »

Rob Goldbach Publicatie Fonds

Het Rob Goldbach Publicatie Fonds ondersteunt de uitgave van publicaties over vogels. In 2016 ontving het fonds een mooie donatie van de Van Heeststichting van €1000. Vijf publicaties in 2016 werden met in totaal  €3556,- ondersteund door het Rob Goldbach Publicatie Fonds. Dit zijn:

  • Vogels in Groningen, avifaunistisch overzicht van de provincie Groningen, door Egbert Boekema/Werkgroep Avifauna Groningen
  • Identities,  individuele kleedvariatie bij Klapeksters, door Martin Brandsma 
  • Thema-editie van tijdschrift Tussen Duin en Dijk over wintervogels in Noord-Holland
  • Meneer Walters, biografie van de Amsterdamse ornitholoog en onderzoeker Jacob Walters, door Martin Melchers 
  • Griend – eiland voor vogels, door Jan Veen en Hanneke Dallmeijer

 

Wil je het vogelonderzoek ook financieel steunen? Bekijk dan eens alle mogelijkheden over hoe je kan steunen