Waar blijft Limosa?

Nog even geduld voor de trouwe lezers van Limosa. Het tijdschrift van Sovon en NOU heeft een flinke vertraging opgelopen.

Wisselingen van de wacht

Het zal veel lezers van Limosa niet zijn ontgaan dat het eerste nummer van de 90e jaargang nog niet is verschenen. De publicatie van Limosa liep al iets achter op schema en daar is nu een extra vertraging bij gekomen. Wisselingen van de wacht bij de eindredactie en de opmaak zorgen ervoor dat de voortgang stokte. Inmiddels werkt de redactie met de nieuwe vormgever hard aan de eerste twee nummers van de 90e jaargang, die dit jaar nog verwacht mogen worden. Ook is er een nieuw themanummer in de maak dat begin volgend jaar zal verschijnen. Sovon-plusleden en abonnees die hun bijdrage voor 2017 hebben betaald, ontvangen uiteraard alle nummers van jaargang 90!

Klim in de pen!

De redactie roept ook amateurs en profs in de Nederlandse vogelwereld op om in de pen te klimmen en bijdragen voor Limosa te maken. Vooral ietwat onderbelichte thema’s als ringonderzoek, populatiedynamiek, voedselecologie, gedrag en beheer zijn welkom, maar natuurlijk ook de meer algemenere stukken over verspreiding en aantallen, terrein- en habitatgebruik, broedbiologie en –succes. Neem gerust eens contact op met redactie-secretaris Romke Kleefstra (romke.kleefstra@sovon.nl).

Sovon-Nieuws

Gelukkig ligt Sovon-Nieuws 3 van 2017 op schema en kunt u die lezen terwijl u op Limosa wacht. Heeft u Sovon-Nieuws nog niet in de bus, dan kunt u alvast een kijkje nemen op onze site. In dit nummer ook de aankondiging van de Landelijke Dag die dit jaar op 2 december plaatsvindt in De Reehorst in Ede.