Foto: Ran Schols

Vroege roofvogeltrek

In het najaar trekken Buizerds en Rode Wouwen vooral half oktober door. Ditmaal was er eind september al aardige trek.

Zweedse Buizerds en Rode Wouwen verlaten Scandinavië in een smal front. Vervolgens houden ze een zuidwestelijke koers aan die net nog Nederland aansnijdt. Bij stevige oostenwind en goede trekomstandigheden worden er veel meer in ons land gezien dan bij harde westenwinden.

De trekpiek valt bijna altijd half oktober. Afgelopen weekend, 28 en 29 september, leverde echter al mooie aantallen op de Nederlandse trektelposten op. Met in totaal 2096 Buizerds en 53 Rode Wouwen zullen heel wat tellers tevreden geweest zijn. Ook Smellekens (62) werden volop gezien, terwijl de trek van Bruine Kiekendief (53) aan het aflopen is.

Dat de trek van de Rode Wouwen oostelijker verloopt dan die van Bruine Kiekendieven, is te zien op de kaartjes van trektellen.nl.