Blauwe Reiger, dit jaar in de plus. Foto: Harvey van Diek

Vroeg broedende kolonievogels, eerste indrukken

Inmiddels, begin juli, zijn er al heel wat kolonievogeltellingen ingevoerd. Van de soorten die vroeg in het jaar broeden levert dat al een aardige indruk op.

Blauwe Reiger profiteert van zachte winter?

We kennen in ons land bijna 630 actieve kolonies. Van 256 kolonies zijn de resultaten van 2019 en 2020 inmiddels ingeleverd. Daaruit komt een vooruitgang van 9% naar voren. In 134 kolonies werden in 2020 meer nesten geteld dan in 2019, in 94 kolonies ging het aantal achteruit, in de rest bleef de stand gelijk. De grootste (ingeleverde) kolonie (137 nesten) was die van Artis in Amsterdam.
Toename is in alle provincies vastgesteld met uitzondering van Zuid-Holland (min of meer stabiel). Limburg, Friesland en Utrecht kenden de grootste toenames, ieder rond 12%.

Roek, afname zet door

Bij Sovon zijn ruim 1350 kolonies bekend die in de afgelopen jaren bewoond waren. Van 551 kolonies ontvingen we de data van zowel 2019 als 2020.
Op basis van deze steekproef lijkt de Roek weer wat terrein te verliezen, rond 5% minder. Ook Friesland, dat lang een positieve uitzondering bleef op de neergaande trend, lijkt te gaan delen in de malaise. De grootse tot nu toe doorgegeven kolonie is die van Laarwoud te Zuidlaren (736 nesten), op de voet gevold door de afslag Schoonebeek te Coevorden Dr (622 nesten).

Aalscholver afnemend?

Het beeld van de Aalscholver is nog erg onvolledig, omdat enkele grote kolonies ontbreken. We ontvingen tot nu toe gegevens uit 34 van de 120 bekende kolonies. Deze steekproef levert een afname van bijna 12% op. Het was niet overal afname troef, 16 kolonies lieten een toename zien. Deze toename werd echter door twee grote en verlieslijdende kolonies teniet gedaan.

Tellingen graag inleveren

Inmiddels zit ook het seizoen van de later broedende kolonievogels er grotendeels op. Hoe verging het de Visdieven, Oeverzwaluwen en andere soorten? Dat weten we snel genoeg, als tenminste iedereen zijn kolonievogeltellingen instuurt. Alvast veel dank daarvoor!