Foto: Bruno Ens

Vrijwilligersdag over project CHIRP

Zaterdag 19 augustus organiseerden de onderzoekers van het Scholeksterproject CHIRP een dag voor vrijwilligers. Er waren verhalen, de laatste snufjes werden getoond en er werd gesproken over een heuse SOS voor de Scholekster. Lees het langere verslag op de projectsite.

Zo'n 40 deelnemers volgden het programma in het gebouw van het NIOO. Dat instituut is samen met Sovon, de Radboud Universiteit en CAPS sinds vorig jaar de kartrekker van CHIRP: een project waarin de bedreigingen voor Scholeksters worden onderzocht. De aantallen broedende Scholeksters namen in de afgelopen 25 jaar met zeker 60% af. 

Citizen science

De Scholekster wordt al jaren gevolgd door het team van Bruno Ens. Tientallen vrijwilligers helpen mee bij het aanbrengen van kleurringen van vogels, het volgen van nesten, het aflezen van de ringen en andere onderzoeksactiviteiten. Dankzij deze 'citizen science' verzamelen we heel veel gegevens over deze bedreigde wad- en weidevogel. Op verschillende websites vind je meer informatie over deze activiteiten: