Jan Beekman. Foto: Arjen Zijlstra

Vrijwilliger van het jaar en Stimulansprijs 2021

Ieder jaar eert Sovon Vogelonderzoek Nederland een vrijwilliger met een bijzondere staat van dienst: de Vrijwilliger van het jaar. In 2021 is de eer aan Jan Beekman van Avifauna Groningen. Hij doet al sinds 1979 onderzoek naar knobbelzwanen en is al decennia lang actief als vogelteller voor allerlei projecten. De Stimulansprijs voor aanstormend vogeltalent gaat naar Vincent Sanders uit het Gelderse Kekerdom.

Sovon prijst zich gelukkig met veel vrijwilligers die zich al vele jaren inzetten voor het tellen en onderzoeken van vogels. De jury die de Vrijwilliger van het jaar selecteert krijgt daarom ieder jaar een behoorlijk aantal kandidaten met een indrukwekkende staat van dienst voorgeschoteld. Toch steekt er altijd weer iemand bovenuit, zo ook in 2021. Jan Beekman is al sinds 1979 coördinator van een werkgroep die onderzoek doen naar knobbelzwanen in Groningen. De zwanenwerkgroep is onderdeel van Avifauna Groningen. Beekmans langlopende onderzoek met behulp van ringen en halsbanden heeft al veel inzichten opgeleverd over de ontwikkelingen van de knobbelzwaan in de provincie en daarbuiten. Het wordt gebruikt om de soort te kunnen beschermen tegen verstoring en afschot. Voor zover bekend is dit het langstlopende onderzoek naar knobbelzwanen.

Voorlichting

De jury was onder de indruk van de toewijding van Beekman. ‘Zijn gedrevenheid blijkt uit het feit dat hij in augustus vaak onbetaald verlof neemt voor het zwanenonderzoek.’ In die periode ruien knobbelzwanen hun vleugelveren. Dan vangt en ringt Beekman de zwanen met de hulp van tientallen andere vrijwilligers. De vangacties trekken vaak veel bekijks en dan is Jan een hele goede communicator. Hij geeft enthousiast voorlichting en weet zo ook jeugdige vogelaars te betrekken. Daarnaast licht hij het onderzoek ook via lezingen, op twitter en via andere media toe. Zijn werk heeft, volgens de voordracht van Avifauna Groningen, geleid tot een betere bescherming en begrip voor de knobbelzwanen in de provincie. Naast het zwanenonderzoek is Beekman ook actief als coördinator van allerlei broedvogeltellingen in het Zuidlaardermeergebied.

Kortom, al deze activiteiten moesten nodig beloond worden met de erkenning als Sovon Vrijwilliger van het jaar, zo concludeerde de jury. Op 18 november kreeg de verraste Beekman een oorkonde, speldje en een fraai schilderij met knobbelzwanen (Elwin van der Kolk) overhandigd door Ben van Os, juryvoorzitter en bestuurslid van Sovon. 

(klik aan om een filmpje van de overhandiging te bekijken)

Bekijk ook het juryrapport.

 

Stimulansprijs

 

Vincent Sanders ontvangt de Stimulansprijs uit handen van Carolyn Vermanen (Sovon) (foto: Harvey van Diek)
(klik aan om een filmpje van de overhandiging te bekijken)

Bekijk ook het juryrapport,

Op 18 november kreeg vogelaar Vincent Sanders (27) uit het Gelderse Kekerdom de Stimulansprijs van Sovon Vogelonderzoek Nederland overhandigd. Deze prijs is de erkenning voor zijn actief coördinerende en wervende rol bij broedvogeltellingen in de Gelderse Poort. Vincent is nog niet zolang actief als vogelteller, maar hij blinkt uit in enthousiasme en doorzettingsvermogen. Vincent Sanders is sinds een aantal jaar actief binnen Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen e.o. als vogelteller en daarnaast is hij een van de drijvende krachten achter de Mourik, het verenigingsblad van de vogelwerkgroep. Sovon reikte in 2020 voor het eerst een Stimulansprijs uit. De prijs is bedoeld voor vogeltellers die nog niet zo heel lang actief zijn, maar zich onderscheiden op het vlak van inzet, enthousiasme en lef.

Uit het juryrapport

De kandidaat coördineert sinds enkele jaren de broedvogeltellingen in de Millingerwaard in de Gelderse Poort. Hij stuurt daarbij ca. acht tellers aan en hij doet dit zeer goed, nauwgezet en stipt. Hij checkt per ronde of deze is uitgevoerd, controleert de waarnemingen en let daarbij bijvoorbeeld op eventuele dubbeltellingen of onwaarschijnlijke waarnemingen. De kandidaat overlegt en communiceert met zijn groep en houdt op die manier iedereen op een prettige manier uitstekend bij de les. Als deelcoördinator van de broedvogeltellingen in de Gelderse Poort draagt hij meer dan zijn steentje bij. De kandidaat maakt sinds enkele jaren het blad (De Mourik) van Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen e.o. op. Als jongere draagt hij ook bij aan een bloeiende vereniging. Kortom de kandidaat voldoet ruimschoots aan de eisen. Is er dan nog iets bijzonders te vermelden? Zeker! Als het Sovon-kantoor behoefte heeft aan een foto met een actieve jonge vogelaar in het veld, dan heeft ze aan Vincent een prima model.

Erkenning

Vincent kreeg de erkenning in de vorm van een boekenpakket uit handen van Carolyn Vermanen, afdelingshoofd communicatie van Sovon. Met het uitreiken van de Stimulansprijs willen de jury en het bestuur van Sovon laten weten dat zijn werk gezien én zeer gewaardeerd wordt. Ze feliciteren ook Vogelwerkgroep Nijmegen met zo’n jong vogeltalent en hopen dat Vincent zijn werk nog jaren voort zal zetten.