Roelof ten Doesschate met een Elwin van der Kolk

Voorzitter Roelof ten Doesschate neemt afscheid

Op de Nieuwsjaarbijeenkomst van Sovon van 14 januari j.l. hebben bestuur en medewerkers afscheid genomen van Roelof ten Doesschate als voorzitter van het bestuur.

Veel tot een goed einde gebracht

Roelof heeft zijn twee termijnen als voorzitter veel onderwerpen in behandeling genomen en tot een goed einde gebracht. Kort na zijn start als voorzitter kondigde de toenmalige directeur Frank Saris zijn terugtreden aan zodat het bestuur onder de nieuwe voorzitter meteen aan de slag kon met de werving van een opvolger.

Perikelen

De perikelen rond de Gegevensautoriteit Natuur en de Nationale Databank Natuur, de gevolgen van de financiële en economische crisis voor de medewerkers van Sovon en de discussie over de toekomstige huisvesting zijn slechts enkele van de aandachtspunten waar het bestuur zich over heeft gebogen. Discussies over strategie en inhoud waren vaak soepel, soms lastig maar altijd constructief.

Start atlasproject

Onder zijn leiding gaf het bestuur groen licht voor de start van het atlasproject dat met de publicatie in november van de Vogelatlas van Nederland een prachtige bekroning kreeg. Het bestuur heeft zich altijd hard gemaakt voor continuering van dit project, ook toen dat in financieel opzicht niet voor de hand lag. Dat alles verliep in goede samenwerking met de directie en het managementteam van Sovon.

IJsvogel

Bij zijn afscheid ontving Roelof daarom namens de organisatie een origineel schilderij van een ijsvogel gemaakt door Elwin van der Kolk, een soort die hij vrijwel dagelijks tegenkomt op zijn wandelrondje rondom zijn woonplaats Groesbeek.

Dank

Bestuur en medewerkers bedanken Roelof voor zijn grote inzet en toewijding voor Sovon in de afgelopen acht jaar en wensen hem alle goeds toe voor de toekomst.