Jonge Steltkluten, Yerseke Moer, 28 mei 2018 | Foto: Marcel Klootwijk

Voorlopige resultaten broedseizoen 2018

Het is een bijzonder jaar geweest voor de vogels in Zeeland wat betreft het weer. We hadden een heel nat voorjaar en een enorm droge en warme zomer. Er zijn nog weinig aantallen binnen dus een beeld schetsen van de gevolgen van deze weersextremen kan nog niet. Hieronder worden een paar soorten uitgelicht.

Door: Marcel Klootwijk, DC Zeeland

 

Zeearend

Het eerste broedgeval van de Zeearend in Zeeland was dit jaar een feit. De vogels kwamen tot broeden op een eilandje in de Krammer bij de Slikken van de Heen. Het wel een wee van de vogels was redelijk goed te volgen vanaf de Philipsdam en het was dan ook goed nieuws toen er voor het eerst een kopje van een jong over de rand heen stak. Uiteindelijk bleef het bij dit ene jong. Eind mei werd de vogel geringd en werd bepaald dat het om een mannetje ging.

Steltkluut

Voor deze mediterrane soort was het een goed broedseizoen dit jaar. Er komen wel vaker paartjes tot broeden in Zeeland, maar broedsucces blijft vaak uit. Dit jaar kwamen er vier paartjes tot broeden in de Zandvoortweg, bij Kerkwerve en in de Yerseke Moer. Drie paartjes waren in ieder geval succesvol en zijn er jongen waargenomen. In de Zandvoortweg zijn uiteindelijk 2 van de 4 jongen vlieg vlug geworden. In de Yerseke Moer liepen 4 pullen rond en op Schouwen waren er 3 jongen.

Kwak

Ook de Kwakken in het Park Toorenvliedt kwamen weer tot broeden. Drie paartjes hebben daadwerkelijk een nest gebouwd of opgeknapt. Twee van die paartjes hebben jongen grootgebracht. In totaal ging het om 6 juvenielen.

Bijeneter

Het was weer spannend of het paartje op Walcheren terug zou keren voor het derde opeenvolgende jaar. Op 22-05 werden ze dan gemeld in de buurt van het nesthol. In de dagen daarop werd vastgesteld dat het nesthol werd geinspecteerd, maar werden ze heel onregelmatig waargenomen. In juni werden ze maar op vier data gemeld, wat aan kan geven dat ze dit jaar niet gebroed hebben op dezelfde locatie als de voorgaande jaren of wellicht helemaal niet.