Kwartelkoning | Foto: Peter Eekelder

Voorlopig lage aantallen Kwartelkoning

Anderhalve week terug was er de simultane nachtelijke telling van de Kwartelkoning. De soort wordt dan geïnventariseerd door ’s nachts te luisteren naar de karakteristieke crexcrex-roep in de geschikte gebieden. Dat is hooiland, natuurontwikkeling, braakland en graan.

De eerste telling leverde bijna 35 roepende mannetjes op. Op dit moment zijn er in totaal bijna 60 Kwartelkoningen gehoord. Dat zijn er aanzienlijk minder (bijna 40%) dan rond dezelfde tijd vorig jaar, toen we uiteindelijk op 260 vogels uitkwamen.  Een handicap was dat er na de telling hoogwater werd in de uiterwaarden (belangrijk kerngebied), waardoor er al veel hooiland was gemaaid. Daarnaast is na de telling ook een aanzienlijk deel van de roepplekken onder gelopen door het hoge water. In Drenthe een Groningen werden ook (nog) lage aantallen Kwartelkoningen gehoord, maar daar zien we vaak dat de aantallen in de tweede helft van juni aantrekken.

Volgende telling

Ook in veel rivieren elders in NW-Europa staat of stond het water hoog dus je vraagt je af waar zitten die crexen nu. Spannend is nu of de vogels de uiterwaarden nu het water zakt nog weten te vinden of dat ze in andere gebieden opduiken zoals de Drentse Aa of het Oldambt. De volgende telling is in het weekend van 21 & 22 juni. Meer informatie vind je op de projectpagina.