Kraanvogels opschroevend boven Spaubeek, 8 maart 2015. Foto: Fred Hustings

Voorjaarsgolfje Kraanvogels

Mooie kraanvogeltrek, daar kun je tegenwoordig bijna de klok op gelijk zetten. Maar het blijft een indrukwekkend verschijnsel.

Door: Fred Hustings

De voorjaarstrek van Kraanvogels piekt bij ons jaarlijks in de eerste helft van maart, een enkele maal in de laatste dagen van februari. Ook dit jaar hielden ze zich weer aan het vaste patroon.

Ze komen eraan
Vanaf 20 februari waren er enkele meldingen van trekkende Kraanvogels in Limburg. Het ging om groepjes tot 25 exemplaren. Op 28 februari kreeg ik een telefoontje uit Zuid-Frankrijk. Th. Blankevoort, lang geleden secretaris van Vogelwacht Limburg, woont al sinds eind jaren zeventig op 70 km van Toulouse. Er kwamen die avond 'ontzettend veel' Kraanvogels over, zo vertelde ze. Het correspondeerde met berichten uit Spanje en Zuid-Frankrijk. De vaste pleisterplaatsen begonnen leeg te stromen.

Over Limburg
Het duurde nog even voordat de kroenekranen de Limburgse lucht doorkliefden. Een eerste golfje passeerde van 6-8 maart, toen er 15, 80 resp. 120 meldingen waren (waarneming.nl), inclusief dubbele meldingen. Een tweede golf kwam op 12-14 maart, met ca. 95, 115 en 50 meldingen (wederom vele dubbelmeldingen). Daarna was de koek grotendeels op. Het moet om tienduizenden gegaan zijn. Ikzelf smaakte het genoegen er op 12 maart bijna 2000 te zien passeren over Heerlen. Vanuit de flat (nog wel) van mijn moeder, vijf hoog, waren de slierten tot vele kilometers te zien.

Vooral het uiterste zuiden
Hoewel in de hele provincie Kraanvogels werden gezien, ging de hoofdstroom over het uiterste zuiden, met een tweede baantje over de Peel. Afgaande op de kaart van waarneming.nl was het in de rest van het land niet uitzonderlijk druk, op de uiterste oostgrens na.