Foto: Joost van Bruggen

Voorjaar en dus de tijd om je kolonies weer te tellen

Aalscholvers zijn er dit jaar waarschijnlijk vroeger bij dan ooit. Mogelijk geldt dat ook voor andere kolonievogels. In de nog kale bomen zie je de nesten van Roeken en Blauwe Reigers nu goed zitten. Door je kolonie(s) weer te tellen en door te geven draag je bij aan landelijk soortonderzoek.

Tel je jaarlijks een of meerdere kolonies? Dan is het nu weer de tijd om op pad te gaan en de nesten van Blauwe Reigers, Aalscholvers en Roeken te tellen. Je tellingen zijn weer welkom via het invoerportaal van Sovon. Daar kun je ook je telresultaten uit de afgelopen jaren raadplegen.

Sinds 1990

We houden de populatieontwikkeling van 17 soorten kolonievogels al sinds 1990 nauwlettend in de gaten. Dit is voor het natuurbeleid van belang om dat kolonies veelal een beschermde status hebben. Kolonievogels zijn vanwege hun geconcentreerde voorkomen kwetsbaar. De gegevens worden geanalyseerd en uiteindelijk verwerkt in de broedvogelrapportage die we in opdracht van Rijk en provincies maken.

Ben je benieuwd of een kolonie die je tegenkomt geteld wordt? Kijk dan even op het claimkaartje. Misschien kun je meteen starten als nieuwe teller van een kolonie.