Uitgevlogen jonge Koolmezen, een beeld dat we dit jaar niet zo vaak zien. Katwijk aan de Rijn, 14 juni 2013. Foto: René van Rossum (waarneming.nl)

Voorjaar 2016, een mislukt broedseizoen voor enkele vogelsoorten?

Voorjaar 2016 is er een van uitersten. Perioden met warm weer wisselen af met opvallend koude dagen. En terwijl het ene deel van het land zowat verzuipt, heeft de bodem elders scheuren van de droogte.

Dat kan niet zonder gevolgen blijven voor broedvogels. Hier wat impressies.

Koolmees, Pimpelmees (en meer?) in de problemen

Uit dit Natuurbericht van Leo Ballering/werkgroep NESTKAST blijkt duidelijk dat Koolmees en Pimpelmees een hopeloos voorjaar doormaken. Laat startende eileg, kleine legsels, veel broedonderbrekingen, verlaten broedsels, weinig vervolglegsels...dat klinkt allemaal niet best. Er zijn momenteel dan ook weinig jonge mezen te horen, terwijl het in andere jaren in deze tijd kan miegelen van de luidruchtige familiegroepjes. Een beeld dat mogelijk ook opgaat voor andere zangvogels. Lijkt het zo, of zijn er inderdaad maar weinig jonge Tjiftjaffen te horen, met hun kenmerkende zeurderige roepjes? De voedselsituatie is slecht voor soorten die het van rupsenexplosies moeten hebben.

Te droog of veel te nat

De regenval was de afgelopen week bizar verdeeld over het land. Terwijl het in het westen en noordoosten op de meeste plekken amper regende, liepen delen van Oost- en Zuidoost-Nederland onder. Dobberende Wilde Eenden op kletsnatte bietenakkers...een vreemd gezicht. Soorten die direct langs beken in dit deel van het land broeden, zoals IJsvogel en Grote Gele Kwikstaart, zullen hun nest veelal verloren hebben. Hetzelfde geldt voor Oeverzwaluwen in natuurlijke rivieroevers of uiterwaarden.

Maar ook kansen

Die nattigheid in de zuidoostelijke helft van het land heeft ook weer zijn goede kanten. We brengen dit artikel van Arend van Dijk weer in herinnering. Hij beschrijft erin hoe Porseleinhoentjes en Waterrallen reageerden op hevige regenval in Zuidwest-Drenthe in 2014. Dat werd een feestje voor deze onvermoeibare broedvogelteller. Alle reden dus om de vers ontstane plasdras situaties in delen van het land met een bezoek te vereren.